વડા પ્રધાન મોદી ચોર છે


વડા પ્રધાન મોદી ચોર છે, બાળકોના હૃદયને પણ ચોરી લીધા ': નાનકડી છોકરી બેલાકુની જન્મદિવસની ઇચ્છા વાયરલ થઈ


મુંબઈની એક નાનકડી છોકરી બેલાકુને પોતાના અગિયારમા જન્મદિવસે તેના પિતાએ પૂછ્યું કે બેટા જન્મદિવસની શું ભેટ જોઈએ છે, ત્યારે નાનકડી બેલાકુએ જન્મદિવસની કેક પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની છબીની માંગણી કરી હતી.

બેલાકુના પિતાએ જન્મદિવસની કેકની એક ફોટો સાથે ટ્વિટ કરતાં સોશિયલ મીડિયા પર વડા પ્રધાનનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

"આજે મારી પુત્રી બેલાકુનો જન્મદિવસ છે. મેં તેને પૂછ્યું કે 'તું તારા જન્મદિવસ પર શું ઇચ્છે છે ?' ત્યારે તેણીએ કહ્યું હતું કે, 'હું મારા જન્મદિવસની કેક પર મોદીજીનો ફોટો માંગું છું' અને કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદી ખરેખર એક ચોર છે ... એવા ચોર, જેમણે બાળકોના હૃદયને પણ ચોરી લીધા છે.

આ ઘટના પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધકા પર બેલાકુને આશીર્વાદ આપ્યા હતા અને ટ્વિટ કરતાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જવાબમાં લખ્યું: "કૃપા કરીને યુવાન બેલાકુને મારા આશીર્વાદો પાઠવશો, હું તેની ખુશી અને સારા આરોગ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું."


No comments