About Us


એક મસ્ત મજાની કડક-મીઠી ચા પીતાં જ કેમ જાણે પડી ગયેલ પવન જેવું આપણું મન ફરી વહેતું થાય, ગતિમાન થાય, મનમાં વિચારોના તરંગો - આંદોલનો ઉઠે એવું જ આ બ્લોગ નામે કડક-મીઠીનું છે.
લખતા રહેવું – મનમાં આવેલ વિચારો સાથે વહેતા રહેવું અને એ પ્રક્રિયાને વહેતા રોકી રાખી મુકીએ તો એ પણ બંધીયાર પાણીની જેમ વાસી થઈ બિનઊપયોગી બની જાય તો શું કામનું ? એટલે જ બધા તરંગો-વિચારોને એક માધ્યમથી વિતરણ વ્યવસ્થાની જેમ બ્લોગની પાઇપલાઇનમાં વહેતા કરી દેવા એમ નક્કી કર્યું.
કદાચ વિચાર તોફાની લાગે, સ્વચ્છંદ લાગે, અણગમતા પણ લાગી શકે – તો માનવું કે વહેતા વિચારો અને બ્લોગની પાઇપલાઇન વચ્ચે ફિલ્ટર પ્લાન્ટ જેવું કોઇ જ અસ્તિત્વ જ નથી. ’તોફાની વિચાર’ શબ્દ વાપર્યો છે એટલે એમ પણ કહી શકાય કે વિચારો ’નીટ’ છે… અને આમ પણ, નીટની કિક થોડી કડક તો હોય જ ને ! ભલેને ચા તો ચા… એમાં ઓછું દૂધ અને ઉકાળેલ વધુ હોય એટલે કડક અને એ વિચાર કે એમાંનો કોઇ મુદ્દો મીઠો લાગે એટલે આપણે પાડ્યું ’કડક-મીઠી’ નામ.
વિચારો કે કલ્પનાઓ સ્વતંત્ર છે – એને આવવામાં કોઇ જ નીતિ-નિયમો કે બંધન લાગુ પડતાં નથી. એ જ ધારા-ધોરણે અહીં પણ વિચારો – કલ્પનાઓને બિંદાસ આવકારી અને એટલું જ નહીં, એને બ્લોગની પાઇપલાઇનમાં ધકેલી પણ દીધી… આપના છેડે આવેલ નળની ચકલી ખોલવી કે ન ખોલવી એ પોતપોતાની સંપૂર્ણ માલિકીની મરજી ! હા, આમાં પાણીકાપ જેવો કોઇ જ વિચારકાપ નહીં આવે એ બાંહેધરી.

No comments